Search and Hit Enter

YAZARIN GÜNÜ

Yazar ile okurun buluşma mekânı olarak Diyarbakır Edebiyat Evi’nde yazarlarımızı sıklıkla aramızda görmeyi, onları Diyarbakır’da konuk etmeyi istiyoruz. Yazarın Günü’nde edebiyat dünyasının gündemindeki yeni kitapları odağımıza alırken, gözden kaçmış kıymetli eserlere de okurun dikkatini çekmeye çalışacağız. Konuk edeceğimiz yazarımızla bir arada metinlerine eğilip, birlikte metinlerden parçalar okuyarak soruları ve anlamları çoğaltacağız.

Yazarlarımızdan kendi yazım süreçlerinin nerelerden beslendiği, hangi gündelik pratiklerle yazıyı etkin bir faaliyet olarak yaşamlarına yedirdiklerini, içinde yaşadıkları toplumsal gerçekliğin bu süreç ve pratikleri nasıl etkilediğini ve bu etkilerin tekrar nasıl yazıya düştüğünü değerlendireceğiz. Yaratıcı yazının, okur kadar yazarı da kişisel tarihin sınırlarını kırarak “kendi” ye ayna tutacak bir dışsallığa taşırabilme, başka bir bilmeyi mümkün kılma potansiyelini onlara soracağız. Bu çerçevede yaratıcı yazı ve genel manada sanatın bize sunduğu açıklık sayesinde farklı düşünebilme, farklı olanın yerine kendini koyabilme ve farklı olanların birbiri ile konuşabildiği bir dili kurabilmenin anlamını düşüneceğiz.

Yazarlarımızı gündemin merkezinde tutma gayesi ile Yazarın Günü buluşmaları Diyarbakır Edebiyat Evi’nin programlı tematik buluşmalarına sürekli eşlik edecek. Yazarın Günü buluşmalarıyla, yazarlarımızı tanımak kadar deneyimlerini genç yazarlara aktarabilecekleri bir deneyim paylaşım alanı da kurarak evimizi dolduran tüm seslerin bir yerlerde yazıya düşebilmesi için birlikte ilmek atacağız.