Search and Hit Enter

müşteREK beLlek

Müşterek kavramı, küresel bir gündeliğin düzenine sıkışmış özneliklerin her birinin yazgısını kaçınılmaz olarak kendine bağlayan evrensel bir arayışı somutlaştırıyor. Gezegenin canlı ve cansızlığını hesaba katan, doğal kaynakların tahakküm ve değişim bedeli yerine sürdürebilirliğe dönük bir eşgüdümle örgütlendiği modeller tartışılıyor. Kısıtlı kaynakların kullanımı konusunda toplumsal olduğu kadar bireysel tavırlarımızın da önemi artık yadsınamaz boyutta. Doğal kısıtlarımız kadar insan eliyle birikmiş somut ve soyut kültürel varlıklarımızsa benzer bir çatışma mantığı içinde bu eşgüdümü örgütleyecek iletişim ve kolektif eylemden yoksun bırakılıyor.

Müşterek Bellek, eteklerine yerleştiğimiz ya da yerleşik tarihimizi büken ve tartışmaya açan farklı kültürel mekânların anlamına dair farkındalık biriktirmek istediğimiz bir program olarak kurgulandı. Kültürel mirasın biriktiği bu mekânlar adına ne biliyoruz, bildiklerimiz ne kadar objektif, bu bilgiyi nasıl işleyerek kategoriler dışı bir noktadan mekânla yeniden ilişki kurabiliriz ve bunu yapabildiğimizde mekânın özne olacağı metin bize ne söyleyecek? Bu sorular ışığında, öncelikleDiyarbakır Edebiyat Evi’mizde yapacağımız kayıtlı oturumlarla mekânın arkeolojik belleğini bilirkişisine soracağız. Bu bellekteki ayrışmaların mekânın kendisini ve çevresini fiziksel olarak nasıl dönüştürdüğü kadar, söylemsel boyutta hangi tartışmalarla beslendiğini akademik ve akademi dışı bakışların ürettiği farklı içeriklerle tartışacağız. Bu programlı oturumlarla biriktirdiklerimizi, konu edindiğimiz mekâna yapacağımız bir gezi ile sonlandıracağız ve mekânın hakikat, iyileşme ve ortaklık alanı olarak bize söyleyeceklerini duymaya çalışacağız.