Search and Hit Enter

çeviri adası

Çağ kapatıp, çağ açan; çağları birbiriyle konuşturan metinler vardır. Böyle metinleri okurken her yeni okumada metne dair yorumumuz farklılaşır, yeniden çevrilir. Çevirinin ne demek olduğu sorusu, bir dilin potansiyelinin ne olduğu kadar bu potansiyelin hangi düşünsel araçlarla etkileşim içinde olduğu ile yakından ilgilidir.

Çeviriyi yazılı üretimin neresine koyuyoruz? Çeviri işinin yaratıcı etkinliğinin ne kadar farkındayız? Çevirinin gerektirdiği bilişsel çok katmanlılık konuştuğu dilin imkânlarına ne katıyor? Kaynak metin ve ana dil evrensele açılan kritik bir eşikte çevirmenle buluşuyor. Çeviri işi hem bir bağlılık hem de bir aşma pratiği gerektiriyor. Bu eşikte çevirmenliğin gerektirdiği dilsel ve bilişsel hakimiyet, sanatsal bir form olan yaratıcı yazının anadili kendinden taşırma ve ötekiyle hemhal olma derdine farklı ifade biçimleri üretiyor.

Çeviri Adası, işte tam da böyle bir kavşakta, çevirinin anadilin içinde düşünme, dili kullanma ve bilme biçimlerimizi nasıl etkilediğini sorgulayacağımız, bu zorlu deneyimi göğüsleyen çevirmenleri ağırlayacağımız buluşmalardan oluşacak. Bu buluşmalarda adalıların zengin ve kendine has dünyalarını anlamaya çalışacağız. Ürettikleri yaratıcı emekleri görünmez kılan süreçleri açık etmeye çalışacağız. Bu çerçevede söyleşi ve tartışmalar kadar çeviri atölyeleri ve çeviri üretimine de alan açmak istiyoruz.